top of page

Noutăți

Povestea celor 47 de ronin, la Castelul Cantacuzino, într-o expoziție de stampe japoneze


RO


Peste 100 de stampe japoneze, ce înfățișează scene și actori din teatrul Kabuki, vor fi expuse la Castelul Cantacuzino începând cu 5 noiembrie în expoziția ”Kabuki - colecția Ukiyo-e av. George Șerban”. Vizitatorii vor putea descoperi, până pe 22 aprilie 2022, în Galeria de Artă a muzeului și celebra poveste a celor 47 de ronin, adaptată în nenumărate spectacole de teatru.


Deschiderea oficială a expoziției ”Kabuki - colecția Ukiyo-e av. George Șerban”, curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță, va avea loc vineri, 5 noiembrie, la ora 14.00, în prezența presei, urmând ca aceasta să poată fi vizitată de către public începând cu ora 16.00.


Lucrările expuse fac parte din colecția privată a avocatului George Șerban și aparțin unor importanți maeștri japonezi Ukiyo-e din perioada 1603 - 1868, cunoscută sub numele de epoca Edo - 27 artiști japonezi din secolele XVII - XIX, prezentați cronologic, și școlile de artă din care făceau parte.


De asemenea, iubitorii de artă vor descoperi pe simezele galeriei povestea celor 47 de ronin, legenda japoneză care are la bază o poveste reală, din timpul epocii Edo. Aceasta vorbește de un grup de samurai care au rămas fără stăpân după ce al lor daiymo (stăpân feudal) a fost obligat să comită seppuku (sinucidere rituală) pentru atacarea unui oficial judecătoresc pe nume Kira Yoshinaka. Roninii i-au răzbunat onoarea stăpânului lor după ce au așteptat și au plănuit cu răbdare uciderea lui Kira timp de peste un an.​​


În Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino, vizitatorii vor avea ocazia să descopere Kabuki, unul dintre cele trei stiluri de teatru care a apărut în Japonia, în jurul anului 1603. Acest tip de spectacol i-a fascinat atât de mult pe artiștii plastici japonezi ai acelor vremuri, încât au creat numeroase lucrări care au contribuit puternic la popularizarea și promovarea teatrului Kabuki și a artiștilor săi.


Un punct de atracție al expoziției va fi reprezentat de o serie de stampe timpurii, printre care se numără și cea realizată de Tôshûsai Sharaku (activ c. 1794-1795). Lucrările originale ale lui Sharaku sunt rare în sine, deoarece acest artist a lucrat doar zece luni, după care a dispărut misterios.


De asemenea, iubitorii de artă vor putea admira stampe semnate de artiști precum Moronobu, creator japonez cunoscut pentru popularizarea genului ukiyo-e a picturilor și picturilor din lemn la sfârșitul secolului al XVII-lea, Tani Bunchō, artist și poet, Katsushika Hokusai, pictor ukiyo-e japonez care în timpul vieții a folosit mai multe pseudonime, și Keisai Eisen, dar și lucrări care au aparținut marilor școli, precum Școala Torii, Katsukawa și Utagawa. Toate aceste stampe vor dezvălui un fascinant spectacol al detaliilor și culorilor.


Expoziția, organizată de Castelul Cantacuzino și Societatea civilă de avocaţi "Şerban şi Asociaţii", în parteneriat cu Asociaţia culturală "Pictor Octavian Smigelschi" şi Muzeul Naţional Brukenthal, va putea fi vizitată până pe 22.04.2022.


Castelul Cantacuzino a fost deschis spre vizitare în anul 2010, iar în 2015 a fost inaugurată Galeria de Artă, prima expoziţie fiind dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale artiştilor Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, ale Societăţii Artiştilor Figurativi din România și o mare expoziție de sculptură care a celebrat Centenarul Marii Uniri, aducând împreună 100 de sculptori români. De asemenea, Castelul a găzduit expozițiile “Women in Power”, care a inclus opere de artă semnate de 110 artiste din 13 colecții private, “Books & Arts”, superba “Detaliul Neoromânesc”, ce a reprezentat o incursiune în lumea clădirilor bucureștene ce altădată erau mândria peisajului urban și unde a putut fi explorat mobilier cu influențe neoromânești realizat de arhitecții atelierului Șezi - Octavia și Lucian Loiș și exemple de Arhitectura Neoromaneasca, expoziția de sculptură “Absențe încercuite”, semnată de artistul Maxim Dumitraș și “Great artists of the world - colecţia av. George Șerban”.


Castelul Cantacuzino a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, monumentul devenit istoric fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa. În 2010, Castelul a fost deschis spre vizitare și de atunci a devenit una dintre cele mai importante atracții de pe Valea Prahovei.


ENG


The story of the 47 Ronin, at Cantacuzino Castle,

in an exhibition of Japanese stamps
Over 100 Japanese stamps depicting scenes and actors from the Kabuki theater will

be on display at Cantacuzino Castle in the "Kabuki - George Șerban ukiyo-e

collection". Visitors can discover the famous story of the 47 ronin, which has been

depicted in countless theatrical performances over time, as well as other unique

Japanese woodblock prints, all in the museum's Art Gallery.The official opening of the exhibition ”Kabuki - George Șerban Ukiyo-e collection ”,

curated by dr. Alexandru Constantin Chituță, will take place on Friday, November 5, at 2:00

p.m. with the press in attendance, and will be open to the public from 4:00 p.m. onwards.The works on display pertain to a private collection owned by attorney George Șerban and belong to important Japanese ukiyo-e masters from 1603 to 1868, known as the Edo period - 27 Japanese artists of the XVII-XIX centuries, presented chronologically, and the art

schools to which they belong.Art lovers will also be impressed by the story of the 47 Ronin, a Japanese legend from the

Edo period based on a true incident. It tells of a group of samurai who lost their master after

their daimyo (feudal lord) was forced to commit seppuku (ritual suicide) for attacking an

official judge named Kira Yoshinaka. The Ronins avenged their master's honor after waiting

and patiently planning to kill Kira for over a year.In the Cantacuzino Castle Art Gallery, visitors have the opportunity to discover Kabuki, one

of the three theatrical styles that emerged in Japan around 1603. This type of performance

fascinated the Japanese artists of the time, who created works that greatly contributed to the

popularization and promotion of the performances supported by the actors of this style.

An attraction of the exhibition will be a series of early stamps, including those of Tôshûsai

Sharaku (active around 1794-1795). Sharaku's original works are rare in themselves, as this

artist only worked for ten months, after which he mysteriously disappeared.


Art lovers will also have the chance to admire woodblock prints signed by artists such as

Moronobu, a famous Japanese creator known for popularizing the ukiyo-e genre of wood

painting and canvases in the late 17th century, Tani Bunchō, artist and poet, Katsushika

Hokusai, painter of Japanese ukiyo-e who used several pseudonyms throughout his life, and

Keisai Eisen, as well as works that belonged to major schools such as the Torii School,

Katsukawa and Utagawa. All of these prints offer a fascinating spectacle of detail and color.


The exhibition, organized by Cantacuzino Castle together with the Civil Society of Lawyers

"Şerban and Associates", in collaboration with the Cultural Association "Painter Octavian

Smigelschi" and the National Museum Brukenthal, can be visited until 22.04.2022.


Cantacuzino Castle first opened its doors for visitors in 2010. In 2015, the art gallery was

opened, with the first exhibition dedicated to the Spanish painter Salvador Dali. Graphic

works by artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de

Toulouse-Lautrec followed, as well as exhibitions of contemporary artworks by artists such

as Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, the Society of Figurative Artists in

Romania, and a large sculpture exhibition celebrating the Centenary of the Great Union,

bringing together 100 Romanian sculptors.


The Castle has also hosted exhibitions like "Women in Power", with artworks signed by 110 artists from 13 private collections, "Books & Art", the beautiful "Neo-Romanian Detail" - a foray into the world of Bucharest buildings, once the pride of the cityscape, with furniture having Neo-Romanian influences, done by Octavia and Lucian Loiș architects of the Șezi workshop, and examples of Neo-Romanian Architecture - and the sculpture exhibition "Absences encircled", signed by the artist Maxim Dumitraș, followed by the "Great Artists of the World - George Șerban" exhibition.


The Cantacuzino Castle was built in 1911 at the request of Prince Gheorghe Grigore

Cantacuzino. The monument became historical and, at its inauguration, it was one of the

most modern buildings in Europe. In 2010, the castle was opened for visitors and since then

it has become one of the most important attractions in the Prahova Valley.​​Comments


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page