top of page

Noutăți

O altă perspectivă asupra lui Leonardo da Vinci, în cadrul expoziției de la Castelul Cantacuzino
RO


Vineri, 29.04.2022, Bușteni - Lumea fascinantă a creațiilor tehnice aparținând geniului renascentist, Leonardo da Vinci, prinde viață la Castelul Cantacuzino din Bușteni în cadrul expoziției „Leonardo da Vinci – The Machines”. Expoziția - eveniment marchează 570 de ani de la nașterea lui Leonardo da Vinci și 111 ani de la inaugurarea Castelului Cantacuzino și va fi deschisă publicului în perioada 30.04.2022 – 30.10.2022.


În cadrul expoziției, vizitatorii vor putea admira 45 de mașini proiectate în urmă cu peste 500 de ani de către Leonardo da Vinci și materializate pentru prima oară abia în anul 1970 de către o familie de artiști italieni - în colaborare cu celebrul istoric Carlo Pedretti - pentru Muzeul Leonardo da Vinci Firenze. Exponatele, realizate din lemn, reproduc cu fidelitate schițele și proiectele descoperite în codexurile lui da Vinci.


Vizitatorii vor putea, de asemenea, să interacționeze cu 15 dintre aceste mașinării, printre care șurubul lui Arhimede, schimbătorul de viteze sau ciocanul acționat cu came. Alte invenții uimitoare, prezente în expoziție sunt: deltaplanul, parașuta, macaraua lui Brunelleschi, fierăstrăul hidraulic sau reflectorul, acestea stând la baza tehnologiilor din zilele noastre. Mai multe detalii puteți regăsi online, pe adresa www.cantacuzinocastle.com. Biletele se achiziționează direct de la intrarea în castel, iar intrarea se face în cadrul tururilor ghidate. Pentru rezervări de grup (minimum 20 de persoane), vă rugăm să apelați +40 722 960 606.


Expoziția, deschisă în cadrul Galeriei de Artă a Castelului Cantacuzino, va fi grupată în patru categorii: mașini pentru zbor, mașini hidraulice, mașinării și concepte pentru construcții civile, respectiv mașini militare. Toate aceste creații tehnice uimesc prin ingeniozitatea unui om care a conceput în perioada renascentistă numeroase elemente esențiale funcționării multor obiecte utilizate astăzi în toată lumea.


“Leonardo da Vinci – the Machines”, expoziție aflată în turneu mondial din 2003, își continuă, astfel, circuitul care a inclus peste 80 de orașe din Europa, Asia, America de Nord și Sud și Australia, stabilind un record de vizitare pentru o expoziție de acest tip (peste 20 milioane de vizitatori) și înscriindu-se în galeria marilor evenimente culturale ale lumii. Prin urmare, Castelul Cantacuzino se bucură să adauge Bușteni, România pe lista locațiilor internaționale pentru această expoziție celebră și va transforma Castelul pentru următoarele 6 luni în „Castelul Leonardo da Vinci”.


Partener principal: ROG - Republic of Gamers

Parteneri media: HotNews.ro, revistele Femeia și Femeia de azi, Curatorial.ro, Modernism.ro

Expoziție realizată cu sprijinul: Original Media


Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit “Nababu’”, deservind ca locuință de vară pentru familia nobilului și fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa.

În 2010, monumentul devenit istoric și aflat în proprietate privată a fost deschis pentru prima oară spre vizitare, cu scopul de a oferi tuturor doritorilor șansa de a admira o parte din moștenirea Nababului. De atunci, a devenit unul dintre cele mai importante obiective culturale și turistice de pe Valea Prahovei.

În 2015, a fost inaugurată Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino, iar prima expoziţie i-a fost dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat expoziții cu lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale artiştilor Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, ale Societăţii Artiştilor Figurativi din România, precum și o mare expoziție de sculptură care a celebrat Centenarul Marii Uniri, aducând împreună 100 de sculptori români. Acestor expoziții periodice au urmat multe asemenea, în încercarea de a delecta vizitatorii cu opere artistice de rang internațional.

Pentru mai multe informații, vizitați www.cantacuzinocastle.com, conectați-vă cu noi pe Facebook la www.facebook.com/castelulcantacuzino sau urmăriți pagina de Instagram www.instagram.com/cantacuzinocastle.


-----------------------------------------------------------------------------


ENG


A different perspective on Leonardo da Vinci: the visionary genius and his technical creations, in an exhibition held by Cantacuzino Castle in Bușteni


Friday, 29.04.2022, Bușteni - The fascinating world of the technical creations belonging to the Renaissance genius, Leonardo da Vinci, comes to life at the Cantacuzino Castle in Bușteni in the exhibition called "Leonardo da Vinci - The Machines". The exhibition marks 570 years since da Vinci’s birth and 111 years since Cantacuzino Castle’s the establishment, and will be open for the public every day, from 30.04.2022 to 30.10.2022.


During the exhibition, visitors have the chance to admire 45 machines designed over 500 years ago by Leonardo da Vinci, which were built for the first time in 1970 by a family of Italian artists - in collaboration with the famous historian, Carlo Pedretti - for Leonardo da Vinci Museum in Florence. Built from wood, these exhibits are faithful reproductions of the sketches and projects discovered in da Vinci's codices.


Visitors will also be able to interact with 15 of the machines, including Archimedes' screw, the gear-shift or the hammer driven by eccentric cam. Other amazing inventions present in the exhibition are: the hang glider, the parachute, Brunelleschi's revolving crane, the hydraulic saw and the reflector, all of which are staying the heart of some of today's technologies.

More details about the exhibition can be found online at www.cantacuzinocastle.com. Tickets to be purchased directly from the entrance. For group bookings (minimum 20 people), please call +40 722 960 606.


The exhibition, held by the Cantacuzino Castle Art Gallery, will be grouped into four categories: flying machines, hydraulic machines, machines and concepts for civil construction and military inventions. All of these technical creations amaze by the genius of a man who, during the Renaissance period, managed to conceive numerous elements essential in today’s functioning of machines around the world.


“Leonardo da Vinci - the Machines” thus continues its world tour that started in 2003, including over 80 cities in Europe, Asia, North and South America and Australia, setting a record for an exhibition of this sort (over 20 million visitors) and becoming one of the world’s major cultural events. Therefore, Cantacuzino Castle is very proud to add Bușteni, Romania on the list of international locations for this famous exhibition and will transform the Castle for the next 6 months into the “Leonardo da Vinci Castle”.


Main partner: ROG - Republic of Gamers

Media partners: HotNews.ro, revistele Femeia și Femeia de azi, Curatorial.ro, Modernism.ro

With the support of: Original Media


Cantacuzino Castle in Bușteni was built in 1911, at the request of Prince Gheorghe Grigore Cantacuzino, nicknamed "Nababu", serving as a summer residence for the noble family and being at its inauguration one of the most modern buildings in Europe.

In 2010, the historical monument, meanwhile privately owned, was opened for the first time for visitors, with the aim of giving everyone the chance to admire a part of the Nabab’s heritage. Since then, it has become one of the most important cultural and tourist attractions in Prahova Valley.

In 2015, the Cantacuzino Castle Art Gallery was opened with a first exhibition dedicated to the Spanish painter, Salvador Dali. It was followed by exhibitions of famous graphic works created by artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, as well as by contemporary art exhibitions showcasing works by artists Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache and the Society of Figurative Artists from Romania, as well as by a large sculpture exhibition that celebrated the Centenary of the Great Union, bringing together 100 Romanian sculptors. These regular exhibitions were followed by many others, in an attempt to delight visitors with art works of international distinction.

For more information, visit www.cantacuzinocastle.com, connect with us on Facebook at www.facebook.com/castelulcantacuzino or follow the Instagram page www.instagram.com/cantacuzinocastle.

Comments


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page