top of page

Noutăți

DREAM ON – expoziția primăverii la Castelul CantacuzinoRO


Joi, 02.03.2023, Bușteni – Cu ocazia venirii primăverii, Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino din Bușteni inaugurează expoziția de artă contemporană „Dream On” a artistei Mirela Trăistaru, al cărei curator este Excelența Sa, Prințul Șerban Dimitrie Sturdza. Vizitatorii vor putea admira picturi și desene, completate de o instalație video ce redă o parte din lumea Mirelei Trăistaru. „Dream On” va fi deschisă în perioada 02 martie - 28 mai 2023.


Coordonată de Cristina Ploscaru și Daniel Sur, expoziția urmărește devenirea artistului Mirela Trăistaru prin corelarea elementelor din viața sa personală – familia, prietenii, sinele propriu – și a momentelor cheie, de-a lungul timpului – copilăria, tinerețea, fragmente din viața sa socială. Una dintre încăperile galeriei este destinată proiecțiilor video ce redau imagini din atelierul de creație al artistei, o conversație cu Mirela și imagini dinamice ale motivelor stilistice caracteristice artei sale, realizate de Cristian Farcaș.

Mirela Trăistaru este pictor, grafician, scenograf, realizator de costume și decoruri pentru teatru, cinema și televiziune, designer vestimentar, doctor în body painting, realizator de lucrări monumentale și curator. În calitate de artist plastic, Mirela Trăistaru a organizat peste 70 de expoziții personale și mai mult de 160 de expoziții de grup în România și în lume, în țări precum Austria, Bulgaria, China, Coreea de Sud, Danemarca, Egipt, Elveția, Filipine, Franța, India, Japonia, Kosovo, Macedonia, Maroc, Muntenegru, Olanda, Polonia, Serbia, SUA, Turcia, Ucraina și Ungaria.


Expoziția “DREAM ON” va fi deschisă publicului în perioada 02.03.2023 – 28.05.2023. Mai multe detalii sunt disponibile online, pe adresa www.cantacuzinocastle.com. Biletele se achiziționează direct de la intrarea castelului, iar accesul în galerie se face în cadrul tururilor ghidate. Rezervările pentru grupuri se realizează prin apel telefonic la numărul (+40) 244320520.


Parteneri media: Radio România Cultural, Agerpres, Propagarta, Modernism.ro, Curatorial.ro, Agenția de Carte


Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit “Nababu’”, servind drept locuință de vară pentru familia nobilului și fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa.

În 2010, monumentul devenit istoric și aflat în proprietate privată a fost deschis pentru prima oară spre vizitare, cu scopul de a oferi tuturor doritorilor șansa de a admira o parte din moștenirea Nababului. De atunci, a devenit unul dintre cele mai importante obiective culturale și turistice de pe Valea Prahovei.

În 2015, a fost inaugurată Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino, iar prima expoziţie i-a fost dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat expoziții cu lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale unor artişti autohtoni, inclusiv o expoziție de sculptură cu ocazia Centenarului Marii Uniri, ce a adus împreună 100 de sculptori români. Acestor expoziții periodice au urmat multe asemenea, în încercarea de a delecta vizitatorii cu opere artistice de rang internațional.

Pentru mai multe informații, vizitați www.cantacuzinocastle.com, conectați-vă cu noi pe Facebook la www.facebook.com/castelulcantacuzino sau urmăriți pagina de Instagram www.instagram.com/cantacuzinocastle.


---------------------------------------------


ENG


DREAM ON – this spring’s exhibition at Cantacuzino Castle


Thursday, March 2, 2023, Bușteni – To celebrate the arrival of spring, the Art Gallery of Cantacuzino Castle in Bușteni opens "Dream On" by Mirela Trăistaru, a contemporary art exhibition curated by His Excellency, Prince Șerban Dimitri Sturdza. Visitors will be able to admire paintings and drawings, complemented by a video installation that shows a part of Mirela Trăistaru's world. "Dream On" will be open from March 2 to May 28, 2023.


Coordinated by Cristina Ploscaru and Daniel Sur, the exhibition traces the development of the artist Mirela Traistaru by linking elements from her personal life - family, friends, herself - and key life moments along time - childhood, youth, fragments of her social life. One of the gallery's rooms showcases video installations with images from the artist's workshop, a conversation with Mirela and dynamic pictures of the different motifs characteristic of her art, all made by Cristian Farcas.


Mirela Traistaru is a painter, graphic designer, scenographer, designer of costumes and sets for theater, cinema and television, clothing designer, doctor in body painting, creator of monumental works and curator. As a plastic artist, Mirela Traistaru organized over 70 personal exhibitions and more than 160 group exhibitions in Romania and in the world, in countries such as Austria, Bulgaria, China, South Korea, Denmark, Egypt, Switzerland, the Philippines, France, India, Japan, Kosovo, Macedonia, Morocco, Montenegro, the Netherlands, Poland, Serbia, USA, Turkey, Ukraine and Hungary.


The "DREAM ON" exhibition will be open to the public between 02.03.2023 - 28.05.2023. More details are available online, at www.cantacuzinocastle.com. Tickets can be purchased directly from the castle’s entrance, and access to the gallery is made during guided tours. Reservations for groups can be made by calling (+40) 244320520.


Media partners: Radio Romania Cultural, Agerpres, Propagarta, Modernism.ro, Curatorial.ro, Agentia de Carte


The Cantacuzino Castle in Busteni was built in 1911, at the request of Prince Gheorghe Grigore Cantacuzino, nicknamed "the Nabob", serving as a summer residence for the nobleman's family and being one of the most modern buildings in Europe at its inauguration.

In 2010, the monument, which has become historic and is privately owned, was opened for the first time to visit, with the aim of offering the chance to see it to all those who wish to admire a part of the Nabob's legacy. Since then, it has become one of the most important cultural and touristic objectives in Prahova Valley.

In 2015, the Cantacuzino Castle Art Gallery was inaugurated, and the first exhibition was dedicated to the Spanish painter Salvador Dali. This was followed by exhibitions with graphic works by the artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, but also contemporary art exhibitions with works by local artists, including a sculpture exhibition on the occasion of the Centenary of the Great Union, which brought together 100 Romanian sculptors. These periodical exhibitions were followed by many others, in an attempt to delight the visitors with artistic works of international level.

For more information, visit www.cantacuzinocastle.com, connect with us on Facebook at www.facebook.com/castelulcantacuzino or follow the Instagram page www.instagram.com/cantacuzinocastle.

Comentarios


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page