top of page

Noutăți

Henri Matisse "JazzIn the Colour"

RO

Peste 80 de litografii ale pictorului francez Henri Matisse, instalații audio-video cu celebrul tablou "La Blouse Roumaine" și o colecție unică de ii,

din 24 martie, la Castelul Cantacuzino


Peste 80 de litografii ale pictorului francez Henri Matisse, printre care și renumita serie "Jazz", instalații audio-video cu celebrul tablou "La Blouse Roumaine" și o colecție unică de ii fac parte din noua expoziție "JazzIn the Colour" ce se va deschide pentru public pe 24 martie, la Castelul Cantacuzino din Bușteni.


"JazzIn the Colour" îi va purta pe vizitatori în lumea artistului francez Henri Matisse, fiind prezentate litografii din mai multe etape ale creației pictorului, lucrări ce demonstrează că "pasiunea învinge orice obstacol".


"După Primul Război Mondial, Matisse s-a bucurat de o mare reputație și a devenit un artist consacrat la nivel mondial. Viața sa interesantă ne demonstrează că pasiunea trece peste orice obstacol. În 1941, având cancer abdominal, acesta suferă o intervenție chirurgicală ce are efecte devastatoare asupra sănătații lui. Dar el continuă să lucreze, să creeze, să impresioneze întreaga lume cu creativitatea sa, cu dragostea sa pentru culoare și compoziții îndrăznețe", a declarat Kurt Neuschitzer, CEO al Zamora Estate, unul dintre acționarii Castelului Cantacuzino.


Astfel, iubitorii de artă se vor putea delecta cu celebra serie "Jazz", ce prezintă 20 de litografii realizate de Henri Matisse între 1943 și 1947, care inițial trebuia să poarte numele de "Cirque", însă elementele multiple ce se regăsesc în lucrările seriei, amintirile și sentimentele sale au contribuit la redenumirea ei. Această serie și-a câștigat popularitatea atât datorită culorii, simplității, cât și a procesului de creație, imobilizat fiind, Henri Matisse dă naștere lucrărilor folosindu-se de colaje din hârtie.


O altă surpriză pregătită pentru vizitatorii expoziției este o colecție de costume tradiționale populare românești, vechi de peste 80 de ani, ce vor completa instalațiile audio-video dedicate celebrului tablou creat de Henri Matisse "La Blouse Roumaine". Cămașa cu altiță, modelul care l-a inspirat pe artistul francez, este una dintre piesele care vor fi expuse în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino, acolo unde turiștii vor putea afla poveștile fiecărei ii, aduse la lumină de echipa proiectului "Flori de ie".


"Tabloul <<La Blouse Roumaine>> ascunde o poveste extrem de frumoasă. Henri Matisse urmează cursurile Ecole Beaux-Arts din Paris, unde îl întâlnește, în atelierul lui Gustave Moreau pe viitorul său bun prieten pictorul român Theodor Pallady. Începe o prietenie frumoasă care îl va inspira mai târziu pe Matisse să creeze uimitorul tablou <<La Blouse Roumaine>>, la care pictorul a lucrat 9 luni si s-a folosit atât de 14 fotografii cu ii românești, cât și de bluze trimise de Pallady", relatează Kurt Neuschitzer.

Celebrele frunze a lui Matisse vor transforma sala principală într-o oază de culoare, iar seriile de litografii "Florilège des Amours", "Derrière le Miroir" și "A la Rencontre du Matisse", realizate de artistul francez între 1920 și 1969, îi vor introduce pe vizitatori în ultima perioadă de creație a lui Henri Matisse.

Un alt element atractiv al expoziției este reprezentat de MATISSE-THEK, un spațiu special amenajat în care vor fi proiectate documentare despre viața și opera pictorului francez Henri Matisse.

Expoziția este deschisă până pe 25 iunie, prețul de intrare fiind de 20 de lei.

Cantacuzino Castle Art Gallery a luat ființă în 2015, prima sa expoziție fiind dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat apoi lucrări grafice ale artiștilor Pablo Picasso, Marc Chagall și Vincent van Gogh. Cele patru expoziții s-au bucurat de aprecierea publicului, fiind vizitate de peste 80.000 de persoane.


Castelul Cantacuzino a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, monumentul devenit istoric fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa. În 2010, Castelul a fost deschis spre vizitare și de atunci a devenit una dintre cele mai importante atracții de pe Valea Prahovei.Parteneri: Glamour, Flori de Ie, Antena 3, Radio Romania Cultural, Agerpres, Restaurant Canta Cuisine


ENG


"JazzIn the Colour": Over 80 lithographs by French painter Henri Matisse, audio-video installations of the famous painting "La Blouse Roumaine" and an unique collection of Romanian Blouses, from 24 of March at the Cantacuzino CastleOver 80 lithographs by French painter Henri Matisse, including the famous series "Jazz", audio-video installations of the famous painting "La Blouse Roumaine" and an unique collection of Romanian Blouses are part of the new exhibition "JazzIn the Colour" which will open to the public on 24 of March at the Cantacuzino Castle in Busteni.


The Cantacuzino Castle Art Gallery presents its fifth major exhibition, "JazzIn the Colour", which includes animations, projections, audio - video installations and an unique collection of Romanian Blouses, as a tribute for the well-known artwork with the same name painted by Henri Matisse. "JazzIn the Colour" will steer the visitors into the world of the famous French artist, in the Cantacuzino Castle Art Gallery being presented litographs from different stages creation's of the painter, all of them demonstrating that "passion overcome any obstacle."


"Matisse gained after the World War I a high reputation and became an artist recognised in the entire world. His interesting life story, demonstrates us that: <<passion overcome any obstacle>>. In 1941, Matisse had an abdominal cancer surgery which had devastating effects on his health. But he continues to work, to create, to impress the entire world with his creativity, with his love for the coloured and daring compositions", said Kurt Neuschitzer, CEO of Zamora Estate, one of the shareholders of Cantacuzino Castle.


Thus, art lovers will delight with its famous "Jazz" series, which presents 20 lithographs made by Henri Matisse between 1943 to 1947. Initially, the works supposed to be bear the name of "Cirque", but the multiple elements found in the works, his memories and his feelings contributed to rename it. This series has gained popularity both of the color and simplicity and the creative process, being immobilized Henri Matisse created "Jazz" series using the well-known collages of paper.


An unique element of the "JazzIn the Colour" exhibition is a fascinating collection of original handmade Romanian traditional costumes, older than 80 years, which will complete the audio-video installation dedicated to the famous painting created by Henri Matisse "La Blouse Roumaine". The blouse with symbols, which inspired the French artist, is one of the pieces that will be exhibited in the Cantacuzino Castle Art Gallery, where visitors will be able to learn the story of each Romanian Blouses presented, brought to light by the project team "Flori de Ie".


"The painting <<La Blouse Roumaine>> hides a very beautiful story. Matisse, moved after his studies of jurisprudence to the <<art of colours>> and attends Ecole des Beaux-Arts in Paris, where he met his later Romanian friend Theodor Pallady in Gustave Moreau’s studio. This beautiful friendship inspired Matisse later to create the amazing <<La Blouse Roumaine>> painting. Henri Matisse painted this artwork in Paris in 9 month and he used 14 photographs and sample blouses sent by Pallady to him to Paris", tell Kurt Neuschitzer.

The famous leaves of Matisse will transform the main hall into an oasis of color and the series of lithographs "Florilège des Amours", "Derrière le Miroir" and "A la Rencontre du Matisse" made by French artist between 1920 and 1969 will introduce visitors to the last part of Matisse's creation.


Another attractive element of the exhibition is the MATISSE-Thek, a special place dedicated to documentary films about the life and work of the French painter Henri Matisse.


The exhibition is open until 25 of June and the entrance price is 20 lei, children and students having special discounts.


The Cantacuzino Castle Art Gallery was founded in 2015, its first exhibition was dedicated to the Spanish painter Salvador Dali. Then followed the lithographs by Pablo Picasso, Marc Chagall and Vincent van Gogh, the first interactive exhibition of the art gallery. The four exhibitions were highly appreciated by the public, being visited by over 80.000 people.


The Cantacuzino Castle was built in 1911 by the Prince George Grigore Cantacuzino and at its inauguration was considered to be one of the most modern buildings in Europe. In 2010, the castle has opened to the public and since then has become one of the most important attractions of the Prahova Valley.

Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page