top of page

Noutăți

„Picasso și Dali. BESTIAR” – expoziție-eveniment la Castelul Cantacuzino
RO


Joi, 02.11.2023, Bușteni – Expoziția „BESTIAR Picasso - Dali” se deschide joi, 2 noiembrie, în galeria de artă a Castelului Cantacuzino din Bușteni. La jumătate de veac de la moartea lui Picasso și aproape 35 de ani de la cea a lui Dali, această expoziție explorează dialogul artistic dintre cei doi artiști, pornind de la numeroasele reprezentări ale animalicului în creațiile lor. Va putea fi vizitată până la data de 28 Iunie 2024.


Colecția traversează aproape toate tehnicile în care cei doi artiști legendari au excelat, de la tehnică mixtă la sculptură și gravură, tapiserie și ceramică, linogravură și litografie, până la exemplare rare de bibliofilie. Toate cele peste cele 100 de lucrări și obiecte fac parte din colecția privată de artă a colecționarului român Adrian Șocu, în prezent stabilit la Paris.


În lucrările expuse se regăsesc scenele de coridă, centaurii și minotaurii lui Picasso, dar și caii și animalele fantastice ale lui Dali. Nu lipsește nici personajul lui Miguel de Cervantes, Don Quijote, un simbol al idealismului exaltat, prezent în operele ambilor artiști. Mai mult, pentru prima dată în 57 de ani de la prima expoziție Picasso din România, „Litografii și Linogravuri” la Muzeul de Artă RSR în 1968, este expusă, în premieră, nu doar suita completă de 45 de linogravuri Picasso, ediția Cercle d'Art 1962, dar și o lucrare de excepție, “Ceramică cu Fauni” (Madoura, 1961), un exemplar al acestei linogravuri făcând parte din colecția permanentă a Metropolitan Museum of Art din New York. Astfel, „competiția cu instituții consacrate și formarea acestei colecții a fost un vis devenit realitate”, a declarat Adrian Șocu, proprietarul colecției.


“Știm că, anul acesta, 42 de expoziții din 8 țări marchează 50 de ani de la moartea lui Picasso.

Știm că România este, probabil, singura țară din regiunea central- și est-europeană care s-a alăturat acestei inițiative comemorative, la nivel guvernamental. Iată, Galeria de Artă Castel Cantacuzino se alătură la nivel privat, urmându-și viziunea pe termen lung, aceea de a aduce arta și cultura mai aproape de români și nu numai, bazându-se pe avantajul său evident, acela de a face parte dintr-un obiectiv turistic cunoscut și foarte apreciat de vizitatorii din zona montană.

Pablo Picasso și Salvador Dali sunt doi artiști magnifici, care au adus o contribuție inestimabilă artei la nivel mondial, iar în cadrul galeriei noastre de artă au ocupat întotdeauna un rol central. BESTIAR este a șaptea expoziție, în cei opt ani de la inaugurarea galeriei de artă, în care prezentăm arta acestor titani și suntem onorați să găzduim acest proiect unic”, a mărturisit domnul Kurt Neuschitzer, Administrator și CEO al Castelului Cantacuzino din Bușteni.


Expoziția „Picasso și Dali. BESTIAR” va fi deschisă publicului în perioada 02.11.2023 – 28.08.2024. Este însoțită de un valoros catalog bilingv, cu aproximativ 100 de ilustrații ale lucrărilor. Mai multe detalii sunt disponibile online, pe adresa www.cantacuzinocastle.com. Biletele se achiziționează direct de la intrarea castelului, iar accesul în galerie se face exclusiv în cadrul tururilor ghidate. Pentru rezervări de grup, este necesar un apel telefonic în prealabil, la numărul (+40) 244 320 520.


Parteneri media: Agerpres, Radio România Cultural, Radio România Internațional, Nine O’Clock, Zile și Nopți, Ziarul News, Curatorial.ro, Modernism.ro, Agenția de Carte

Lucrările aparțin: Adrian Șocu Art Collection


Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit “Nababu’”, servind drept locuință de vară pentru familia nobilului și fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa.

În 2010, monumentul devenit istoric și aflat în proprietate privată a fost deschis pentru prima oară spre vizitare, cu scopul de a oferi tuturor doritorilor șansa de a admira o parte din moștenirea Nababului. De atunci, a devenit unul dintre cele mai importante obiective culturale și turistice de pe Valea Prahovei.

În 2015, a fost inaugurată Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino, iar prima expoziţie i-a fost dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat expoziții cu lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale artiştilor Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, ale Societăţii Artiştilor Figurativi din România, precum și o mare expoziție de sculptură care a celebrat Centenarul Marii Uniri, aducând împreună 100 de sculptori români. Acestor expoziții periodice au urmat multe asemenea, în încercarea de a delecta vizitatorii cu opere artistice de rang internațional.

Pentru mai multe informații, vizitați www.cantacuzinocastle.com, conectați-vă cu noi pe Facebook la www.facebook.com/castelulcantacuzino sau urmăriți pagina de Instagram www.instagram.com/cantacuzinocastle.


---------------------------

ENG


„Picasso & Dali. BESTIAR” – Celebratory Exhibition at Cantacuzino Castle
Thursday, 02.11.2023, Bușteni – The "Picasso & Dali. BESTIAR" exhibition opens on Thursday, November 2, in the art gallery of Cantacuzino Castle in Bușteni. Half a century after Picasso's death and almost 35 years after Dali's, the exhibition explores the artistic dialogue between the two artists, starting from the many representations of animals in their artistic creations. It can be visited until August 28, 2024.The exhibition spans almost all mediums in which the two legendary artists excelled, from mixed media to sculpture and etichings, tapestry and ceramics, linocut and lithography, to rare bibliophilic specimens. The over 100 artworks are part of a private art collection belonging to the Romanian collector Adrian Șocu, currently based in Paris.


The exhibited works include Picasso's bullfight scenes, centaurs and minotaurs, as well as Dali's horses and fantastic animals. The famous character of Miguel de Cervantes, Don Quixote, a symbol of exalted idealism, is also present in the works of both artists. Moreover, for the first time in 57 years since the first Picasso exhibition in Romania - called "Lithographs and Linogravures", at the RSR Art Museum in 1968 - both the complete suite of 45 Picasso linocuts, Cercle d'Art edition 1962, as well as an exceptional work, "Pottery with Fauns" (Madoura, 1961) are exhibited, a copy of the latter being part of the permanent collection of the Metropolitan Museum of Art in New York. Thus, "the competition with established institutions and the formation of this collection was a dream come true", said Adrian Șocu, the owner of the collection.


“We know that, this year, 42 exhibitions in 8 countries mark the 50th jubilee of Picasso's death. We know that Romania has joined this commemorative initiative, at governmental level. The Cantacuzino Castle Art Gallery participates thanks to a private initiative, thus following its long-term vision, that of bringing art and culture closer to Romanians and foreign visitors by leveraging its clear advantage, that of being part of a well-known and highly appreciated tourist destination for visitors in the mountain area.

Pablo Picasso and Salvador Dali are two magnificent artists who have made an invaluable contribution to global arts, and in our art gallery they have always taken centre stage. BESTIAR is the seventh exhibition, in the eight years since the opening of the art gallery, in which we present the art of these titans and we are honored to host this unique project this year”, said Mr. Kurt Neuschitzer, Administrator and CEO of Cantacuzino Castle in Bușteni.


The exhibition "Picasso and Dali. BESTIAR" will be open for visitors between 02.11.2023 and 28.08.2024. It is accompanied by a valuable bilingual catalog with approximately 100 illustrations of the works exhibited. More details are available online, at www.cantacuzinocastle.com. Tickets can be purchased directly at the entrance of the castle, and access to the gallery is only possible through guided tours. For groups, a telephone registration in advance, at (+40) 244 320 520, is required.


Media partners: Agerpres, Radio România Cultural, Radio România Internațional, Nine O’Clock, Zile și Nopți, Ziarul News, Curatorial.ro, Modernism.ro, Agenția de Carte

Artworks from: Adrian Șocu Art Collection


Cantacuzino Castle in Busteni was built in 1911, at the request of Prince Gheorghe Grigore Cantacuzino, nicknamed "the Nabob", serving as a summer residence for the nobleman's family and being one of the most modern buildings in Europe at its inauguration.

In 2010, the monument, meanwhile historic and privately owned, was opened for the first time to visitors, with the aim of offering a chance to see it to all those wishing to admire a part of the Nabob's legacy. Since then, it has become one of the most important cultural and touristic objectives in Prahova Valley.

In 2015, the Cantacuzino Castle Art Gallery was inaugurated, and the first exhibition was dedicated to the Spanish painter, Salvador Dali. This was followed by exhibitions with graphic works by the artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, but also contemporary art exhibitions with works by local artists, including a sculpture exhibition on the occasion of the Centenary of the Great Union, which brought together 100 Romanian sculptors. These temporary exhibitions were followed by many others, in an attempt to delight visitors with artistic works of international level.

For more information, visit www.cantacuzinocastle.com, connect with us on Facebook at www.facebook.com/castelulcantacuzino or follow us on Instagram, at www.instagram.com/cantacuzinocastle.

Comments


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page