top of page

Noutăți

Cea mai mare expoziție din România dedicată artiștilor Goya și Dali


RO


Vineri, 04.11.2022, Bușteni – Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino din Bușteni inaugurează o nouă expoziție, intitulată „Goya & Dali. Controversials”, un proiect rar în spațiul cultural european și nu numai. Expoziția este dedicată celor doi artiști spanioli renumiți, care au făcut istorie atât prin arta lor, cât și prin controversele stârnite odată cu aceasta. Începând din data de 4 noiembrie, vizitatorii vor putea admira peste 100 de lucrări de gravură și litografii semnate de Francisco de Goya, respectiv Salvador Dali, toate aparținând colecției de artă europeană privată a domnului avocat George Șerban.


„<<Expoziția Goya & Dali. Controversials>> organizată la Bușteni este rodul colaborării dintre Muzeul Național Brukenthal, Colecția George Șerban și Castelul Cantacuzino. Proiectul expozițional a demarat în anul 2021, cu prilejul aniversării a 275 de ani de la nașterea lui Goya și împlinirii a 140 de ani de relații diplomatice România - Spania. Expoziții cu lucrări semnate de Goya au fost organizate la Iași, Bistrița și Oradea, iar în toamna anului 2021 în Parlamentul României, cu prilejul Zilei Naționale a Spaniei. Anul acesta, expoziția <<Goya și Dali, Blestemul războiului>> a fost vernisată la Muzeul Național Brukenthal, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. De această dată, expoziția prezentă la Bușteni aduce în premieră mai multe lucrări realizate de Dali folosindu-se de gravurile lui Goya. Așadar, invităm publicul la cea mai mare expoziție cu lucrări Goya și Dali realizată în România. Observăm într-o perioadă controversată și bulversată ca cea din zilele noastre că, în decursul istoriei, au existat derapaje care au adus suferință și durere. Cunoașterea istoriei, povestită de această dată prin artă, ne ajută să înțelegem că omul de multe ori poate lupta împotriva omului, iar istoria ar trebui să ne maturizeze și să ne conștientizeze și mai mult că, în diferite locuri de muncă ocupate, unele decizii pot avea și efecte dezastruoase. Această expoziție, dincolo de efectul și modernitatea artistică, are și un puternic mesaj”, a declarat Alexandru Constantin Chituță, curatorul expoziției și managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal.


Proiectul expozițional “Goya & Dali. Controversials” aduce în atenția publicului două personalități artistice spaniole pe cât de diferite, pe atât de asemănătoare. Concentrându-se în jurul faimoasei serii de 80 de gravuri, intitulată “Los Caprichos” și realizată prima dată de Goya spre finalul secolului XVIII, fiind reluată, apoi, de Salvador Dali în secolul XX, expoziția prezintă satira celor doi artiști la adresa societății, valabilă până în zilele noastre. Vor fi afișate 32 dintre “Capriciile” lui Francisco de Goya și 14 litografii originale din seria „Capriciilor” realizată de Dali. Printre lucrările Goya se numără “Somnul rațiunii naște monștri”.


În cadrul expoziției, vizitatorii vor putea admira și gravuri din seria completă “Tauromaquia”, ce prezintă luptele spaniole cu tauri în viziunea lui Goya, dar și o parte din ciclul “Dezastrele războiului”, ce cuprinde mărturii ale aceluiași artist, care a fost martor la invazia napoleoniană din Spania și la revoltele conaționalilor săi, alături de câteva litografii realizate după operele celebre ale pictorului Salvador Dali.


Expoziția “Goya & Dali. Controversials” va fi deschisă publicului în perioada 04.11.2022 – 26.02.2023. Mai multe detalii sunt disponibile online, pe adresa www.cantacuzinocastle.com. Biletele se achiziționează direct de la intrarea castelului, iar accesul în galerie se face exclusiv în cadrul tururilor ghidate. Pentru rezervări de grup, este necesar apel telefonic la numărul (+40) 244320520.


Parteneri media: Curatorial.ro, Modernism.ro, Radio City Fm, Tribuna, Ora de Sibiu, Agerpres, Turnul Sfatului, Star Sibian, Radio România Cultural, Trinitas, Basilica.

Lucrările aparțin: George Șerban European Art Collection


Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit “Nababu’”, servind drept locuință de vară pentru familia nobilului și fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa.

În 2010, monumentul devenit istoric și aflat în proprietate privată a fost deschis pentru prima oară spre vizitare, cu scopul de a oferi tuturor doritorilor șansa de a admira o parte din moștenirea Nababului. De atunci, a devenit unul dintre cele mai importante obiective culturale și turistice de pe Valea Prahovei.

În 2015, a fost inaugurată Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino, iar prima expoziţie i-a fost dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat expoziții cu lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale artiştilor Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, ale Societăţii Artiştilor Figurativi din România, precum și o mare expoziție de sculptură care a celebrat Centenarul Marii Uniri, aducând împreună 100 de sculptori români. Acestor expoziții periodice au urmat multe asemenea, în încercarea de a delecta vizitatorii cu opere artistice de rang internațional.

Pentru mai multe informații, vizitați www.cantacuzinocastle.com, conectați-vă cu noi pe Facebook la www.facebook.com/castelulcantacuzino sau urmăriți pagina de Instagram www.instagram.com/cantacuzinocastle.


---------------------------------

ENG


The largest exhibition in Romania dedicated to Goya and Dali


Friday, 04.11.2022, Bușteni – Cantacuzino Castle’s Art Gallery in Bușteni inaugurates a new exhibition, called "Goya & Dali. Controversials", a rare project in the European cultural space and beyond. The exhibition is dedicated to the two renowned Spanish artists who made history both through their art and through the controversies sparked along with it. Starting on November 4, visitors will have the chance to admire over 100 ethcings and lithographs signed by Francisco de Goya and Salvador Dali, respectively, all belonging to the lawyer George Şerban’s private European art collection.


„ The << Goya & Dali. Controversials >> exhibition organized in Bușteni is the result of a collaboration between Brukenthal National Museum, George Şerban Art Collection and Cantacuzino Castle. This art project started in 2021, on the occasion of Goya’s 275th anniversary and the celebration of 140 years of diplomatic relations between Romania and Spain. Exhibitions with works signed by Goya were organized in Iași, Bistrița and Oradea, and in the fall of 2021 in the Romanian Parliament, to celebrate the National Day of Spain. This year, the exhibition << Goya and Dali, The Curse of War >> was opened at Brukenthal National Museum, as part of the Sibiu International Theater Festival. This time, the exhibition present in Bușteni premieres several works made by Dali based on Goya's etchings. Therefore, we invite the audience to the largest exhibition in Romania with Goya and Dali artworks. We are noticing, in a controversial and tumultuous time like ours, that throughout history there have been slip-ups that have brought suffering and pain. The knowledge of history, told this time through art, helps us to understand that man can often fight against man, and that history should mature us and make us even more aware that, in our different jobs, some decisions made can also have disastrous effects. This exhibition, beyond its effect and artistic modernity, also bears a strong message”, said Alexandru Constantin Chituță, curator of the exhibition and interim manager of the Brukenthal National Museum.


The "Goya & Dali. Controversials" exhibition brings to the public's attention two Spanish artistic personalities that are both different and similar. Focusing around the famous series of 80 engravings, entitled "Los Caprichos" and first created by Goya towards the end of the 18th century, being resumed, then, by Salvador Dali in the 20th century, the exhibition presents the satire addressed to the society by both artists, valid until this day. 32 of Francisco de Goya's „Whims” („Los Caprichos”) and 14 original lithographs from Dali's „Whims” series will be displayed. Among Goya's works is „The sleep of reason produces monsters”.


In the exhibition, visitors will also be able to admire etchings from the complete "Tauromaquia" series, which presents the Spanish bullfights in Goya's vision, but also a part of the "Disasters of War" cycle, which includes testimonies of the same artist, who was a witness to the Napoleonic invasion of Spain and the revolts of his countrymen, together with several lithographs made after the famous works of the painter Salvador Dali.


The exhibition „Goya & Dali. Controversials” will be open between 04.11.2022 - 26.02.2023. More details are available online at www.cantacuzinocastle.com. Tickets can be purchased directly at the entrance of the castle, and access to the gallery is made through guided tours. For group bookings, a phone call to the number (+40) 244320520 is required.


Media partners: Curatorial.ro, Modernism.ro, Radio City Fm, Tribuna, Ora de Sibiu, Agerpres, Turnul Sfatului, Star Sibian, Radio România Cultural, Trinitas, Basilica.

Artworks from: George Șerban European Art Collection


Cantacuzino Castle in Bușteni was built in 1911, at the request of Prince Gheorghe Grigore Cantacuzino, nicknamed "Nababu", serving as a summer residence for the noble family and being at its inauguration one of the most modern buildings in Europe.

In 2010, the historical monument, meanwhile privately owned, was opened for the first time for visitors, with the aim of giving everyone the chance to admire a part of the Nabab’s heritage. Since then, it has become one of the most important cultural and tourist attractions in Prahova Valley.

In 2015, the Cantacuzino Castle Art Gallery was opened with a first exhibition dedicated to the Spanish painter, Salvador Dali. It was followed by exhibitions of famous graphic works created by artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, as well as by contemporary art exhibitions showcasing works by artists Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache and the Society of Figurative Artists from Romania, as well as by a large sculpture exhibition that celebrated the Centenary of the Great Union, bringing together 100 Romanian sculptors. These regular exhibitions were followed by many others, in an attempt to delight visitors with art works of international distinction.

For more information, visit www.cantacuzinocastle.com, connect with us on Facebook at www.facebook.com/castelulcantacuzino or follow the Instagram page www.instagram.com/cantacuzinocastle.

Comments


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page