top of page

Noutăți

ATELIER DESEN și PICTURĂ 3 ore cu Maestro Giorgio ButiniRO

Mai cunoscut ca Michelangelo al secolului nostru, maestrul Giorgio Butini vă va oferi șansa unică de a fi inițiați în arta desenului și picturii în timpul primei sale șederi la Castelul Cantacuzino din Bușteni, unde a deschis prima sa expoziție din Europa de Est timp de 78 de zile și a amplasat o sculptură supradimensionată a lui Icar în Parcul Castelului. În doar 3 zile, peste 7500 de oameni i-au vizitat expoziția și au fost impresionați de noul monument Icar, primul construit vreodată în marmură albă de Carrara, de cineva din lume.

Celebrul artist Giorgio Butini oferă pe lângă această expoziție șansa unică de a face parte din cursurile sale de artă rară, unde participanții interesați pot învăța cum să deseneze și să creeze schițe etc.

Ar trebui să vă grăbiți și să rezervați unul dintre cele 10 locuri în următoarele zile și să nu fiți egoiști, vă rugăm să anunțați toți prietenii despre această experiență unică în viață!

Aceasta este o experiență binevenită pentru orice familie care vrea să petreacă un timp frumos, în mod creativ și educativ, un adevărat “team building în familie”.

Rețineți că atelierul se va organiza doar dacă vor fi minimum 10 participanți!

Dacă ești un iubitor de artă și interesat de creația artistică sau dacă vrei să vezi cum poți să ții copilul departe de orice dispozitiv electronic cel puțin 3 ore și să facă ceva pozitiv, atunci completează formularul și vei fi surprins de impactul mare pe care o astfel de participare îl va avea asupra propriei tale creativități!

Nu ratați șansa de a-l întâlni pe artistul a cărui creație recentă Arcul Păcii a fost amplasată în sediul Comisiei Europene din Bruxelles.


Lecțiile de artă creativă susținute de Maestro Giorgio Butini vor avea loc:


Vineri, 18 august 2023

10 30 – 13 30 Prima grupă de 10 – 30 participanți

15 30 – 18 30 A doua grupă de 10 – 30 participanți

Sâmbătă, 19 august 2023

10 30 – 13 30 Al treilea grup de 10 – 30 participanți

15 30 – 18 30 Al patrulea grup de 10 – 30 participanți

duminică, 20 august 2023

10 30 – 13 30 A cincea grupă de 10 – 30 participanți

15 30 – 18 30 Al șaselea grup de 10 – 30 participanți


Toate materialele necesare vor fi furnizate pentru cursul de artă.

Plata pentru participare se va face în următorul cont:

RO08BRMA0730019340100000

ORIGINAL MEDIA SRL

Detalii plată: “eveniment educativ Giorgio Butini”

8 – 10 ani, cost 75 lei

11 – 15 ani, cost 125 lei

Varsta peste 15 ani, cost 175 lei


Vă rugăm să completați formularul de mai jos și veți fi contactat cu confirmarea după primirea plății.


Mai multe informații:

0723240665 Nicolae CazacuAșteptăm cu nerăbdare următoarea serie de ateliere din octombrie 2023, care vor fi anunțate pe site.

Expoziția Giorgio Butini va fi deschisă publicului în perioada 13 august – 29 octombrie 2023, la Castelul Cantacuzino din Bușteni, sub patronajul Ambasadei Italiei și al Institutului Italian de Cultură.

Atelierele de creație se vor desfășura sub egida Academiei de Arte Giorgio Butini, care, la cererea artistului, va fi înființată în România.

Supranumit Michelangelo al secolului nostru, Giorgio este un maestru impecabil, cu o elocvență a expresiei artistice care îi face pe critici și laici deopotrivă să exclame: "incredibil!" atunci când se află în fața capodoperelor sale, realizate din marmură, ardezie sau bronz.

---------------------------


ENG


WORKSHOP for DRAWING AND PAINTING

By Maestro Giorgio Butini


Better known as Michelangelo of our century, Maestro Giorgio Butini will provide you the unique chance to be initiated in the art of drawing and painting during his first stay at the Cantacuzino Castle in Bușteni, where he opened his first exhibition in Eastern Europe for 78 days and positioned an oversized sculpture of Icarus in the Park of the Castle. In only 3 days, already more than 7500 people have visited his exhibition and got impressed by the new Icarus monument, the first ever built in white marble of Carrara, by someone in the world.

The famous artist Giorgio Butini offers beside this exhibition the unique chance to be part of his rare art courses, where interested participants can learn how to draw and create sketches etc.

You should hurry up and reserve one of the 10 places in the following days and don’t be selfish, please let all your friends know about this once-in-a-lifetime experience!

This is a family friendly experience, and we encourage you to have family team building.

Note that the workshop will be happening only if there are a minimum of 10 participants!

If you are yourself an art lover and interested in the creation of arts or if you only want your child to stay away from any electronic device for at least 3 hours and do something positive, then fill the form and you will be surprised of the great impact such a school participation will have on you own creativity!

Do not miss the chance to meet the artist whose recent creation Arch of Peace has been placed in the European Commission headquarters in Bruxelles.


The art school lessons will take place:


Friday 18th August 2023

10 30 – 13 30 First group of 10 – 30 participants

15 30 – 18 30 Second group of 10 – 30 participants

Saturday 19th August 2023

10 30 – 13 30 Third group of 10 – 30 participants

15 30 – 18 30 Fourth group of 10 – 30 participants

Sunday 20th August 2023

10 30 – 13 30 Fifth group of 10 – 30 participants

15 30 – 18 30 Sixth group of 10 – 30 participants


All the needed materials will be provided for the art course.

Your payment for the participation will be done in the following account:

RO08BRMA0730019340100000

ORIGINAL MEDIA SRL

Detalii plată: “eveniment educativ Giorgio Butini”

Age 8 – 10, price 15 EUR = 75 lei

Age 11 – 15, price 25 EUR = 125 lei

Age over 15, price 35 EUR = 175 lei


Please fill the form below and you will be contacted with the confirmation after receiving the payment.


More info:

0723240665 Nicolae Cazacu


Looking forward to the next series of workshops in October 2023 that will be announced on the website.

The Giorgio Butini exhibition will be open to the public from August 13 to October 29, 2023, in the Cantacuzino Castle in Bușteni, under the patronage of the Italian Embassy and the Italian Institute of Culture.

The creative workshops will be held under the auspices of the Giorgio Butini Academy of Arts, which, at the artist's request, will be established in Romania.

Dubbed the Michelangelo of our century, Giorgio is an impeccable master, with an eloquence of artistic expression that makes critics and laymen alike exclaim: “incredible!” when they are in front of his masterpieces, made of marble, slate or bronze.

Kommentare


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page