top of page

Noutăți

Books & Arts: Arta lecturii la Castelul Cantacuzino | Books & Arts: The Art of Reading at th

RO


BOOKS & ARTS: Arta lecturii

@ Castelul Cantacuzino, Bușteni

4 octombrie 2019 – 30 martie 2020

Vernisaj: vineri, 4 octombrie 2019, ora 13

Curator: Alexandra Ardelean

Din drag de carte și încurajați de proiectul de lege „Anul Cărții” în România, Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino aduce la început de toamnă o nouă expoziție, “BOOKS & ARTS”. Opere de artă inspirate din cărți, carte-obiect, cititori imortalizați de pensula artiștilor, reprezentări artistice ale unor povești cunoscute și basme populare, dar și o surpriză din sfera tehnologiei – toate așteaptă să vă inspire în perioada 4 octombrie 2019 – 30 martie 2020.

Vernisajul va avea loc vineri, 4 octombrie, la ora 13.

Expoziția a fost organizată de Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino, iar lucrările provin de la Muzeul Național al Literaturii Române din București (fiind opere participante în cadrul Bienalei de Carte Bibliofilă și Carte-Obiect, ediția I, București, în perioada 15 ianuarie – 31 martie 2018), lucrări selectate în urma unui concurs de portofolii (cu scopul de a promova artiști contemporani) organizat de Galeria de Artă a Castelului, de la galeria Renaissance Art Gallery, dar și de la colecționari privați și artiști. Colecțiile din care provin lucrările sunt: Colecția Gheorghe Burtea, Colecția Matei Chintilă, Colecția Daniel Crăciun, Colecția Cristian Mareș, Colecția Dorin Mihalache, Colecția Sorin Mihăilescu, Colecția Dodo Niță, Colecția Boris Paraschivescu, Colecția Puiu K. Patzelt, Colecția Florica și Vasile Petrovici, Colecția George Șerban, Colecția Armand Voicu.


Expoziția “BOOKS & ARTS” scoate în evidență legătura spirituală dintre om și carte, prin puterea artistului de a o transpune într-un mediu vizual, dar în același timp reamintește omului de importanța cărților pentru cunoaștere. Ea încurajează păstrarea cărților cât mai aproape de suflet, aidoma unor prieteni dragi, lansând astfel o invitație de alăturare la lectură prin cititorii surprinși pe pânză. Poveștile sunt redate într-un mod unic și subiectiv, demonstrând că ele rămân o sursă infinită de inspirație. Naturile statice din expoziție abundă cu cărți, demonstrând că prezența acestor obiecte, chiar cu rol decorativ, asigură omul că are o eliberare și un răspuns mereu la îndemână. Unele lucrări din expoziție demonstrează cum cartea se transformă și se adaptează prezentului, încercând constant să rămână de actualitate în era tehnologică.


Artele vizuale s-au reunit la Castel pentru a prezenta arta lecturii în cele mai variate medii de expresie artistică: pictură, grafică, sculptură și instalație. Toate acestea le veți întâlni în sălile galeriei, în timp ce ghidul vă va purta printr-o captivantă călătorie în universul cărților, povestită prin intermediul operelor de artă.


Artiștii inspirați de Carte prezenți prin lucrările lor în expoziția BOOKS & ARTS sunt:

Arina AILINCĂI (n. 1946), Aurel Ștefan ALEXANDRESCU (n. 1948), Daniela ANDREI, Teodor ARGHIR (n. 1978), Ana Maria ARICIU, Valentin BABAN (n. 1950), Luiza Daniela BARBU (n. 1993), Vlad BASARAB (n. 1977), Florin BÂRZĂ (n. 1956), Ion BIȚAN (1924 – 1997), Marijana BIȚULESCU (n. 1954), Margarita BODAREV (n. 1989), Victor BRAUNER (1903 – 1966), Andana CĂLINESCU (n. 1947), Ștefan CÂLȚIA (n. 1942), Spiru CHINTILĂ (1921 – 1985), Petre CHIREA (n. 1959), Aurelia CHIRU (n. 1980), Ioana CIUȘTEA (n. 1992), Claudiu COJOCARU, Mariana CONSTANTINESCU (n. 1957), Bogdana CONTRAȘ (n. 1977), Eugen CRĂCIUN (1922 – 2001), Miruna Oana CRĂCIUN (MIRUNISKAYA, n. 1998), Cornelia Victoria DEDU (n. 1942), Adina DOGARU (n. 1970), Timotei DROB (n. 1986), Eveline DUBINĂ, Emil Cassian DUMITRAȘ (n. 1983), Matei ENRIC (n. 1978), Dan ERCEANU (n. 1943), Emma ERSEK (n. 1979), Daniela FRUMUȘEANU (n. 1961), Florin GHERGU (n. 1971), Cornelia GHERLAN (n. 1960), Georgiana GHIDERSA (n. 1993), Vasile GRIGORE (1935 – 2012), Darius HULEA (n. 1987), Ana ILIUȚ (1913 – 1991), Eugen IONESCU (1909 – 1994), Eugen Vasile IOVAN (n. 1971), Maria JARDA (n. 1981), Alexandru JOIȚA (n. 2003), Nadine KSEIBI (n. 1995), Cezar LĂZĂRESCU (n. 1969), Rodica LOMNĂŞAN (n. 1965), Joanne R. LUONGO (n. 1958), Nicolae LUPU (n. 1961), Puiu MANU (n. 1928), Gabriel MARIAN (n. 1972), Ecaterina MĂRGHIDAN (n. 1980), Gabriela NĂFTĂNĂILĂ LEVENŢU, Costin NEAMȚU (n. 1939), Dana NECHITA (n. 1962), Ioana NICOARĂ(n. 1990), Andreea OLTEANU (n. 1991), Răzvan OMOTĂ (n. 1995), Maria OPREA, Măriuca OTETELEŞANU (n. 1948), Diana OȚET (n. 1987), Iulia PANĂ (n. 1965), Rodica PANDELE (1924 – 2008), Andrei Alecsandru PANTEA (n. 1992), Valter PARASCHIVESCU (n. 1959), Dorina PĂDINEANU (n. 1948), Ionela POP (n. 1981), Claudia POPESCU (n. 1960), Ion POPESCU NEGRENI (1907 – 2001), Cătălin PRECUP (n. 1981), Teo RĂDULESCU (n. 1989), Alma REDLINGER (1924 – 2017), Gabriela RICŞAN (n. 1951), Alina ROȘCA (1960 – 1991), Livia RUSZ (n. 1930), Liviu-Adrian SANDU (n. 1968), Alfred SCHUPLER (n. 1970), Rudolf SCHWEITZER-CUMPĂNA (1886 – 1975), Oana SFETCU (n. 1971), Ion STATE (1937 – 1977), Iuliana SUCIU, Denis ȘERBAN CERNAT (DENA Artist, n. 1990), Rocsana ŞOLDEA (n. 1955), Marga ȘTEFĂNESCU (1913 – 2015), Iris Bianca TEODORESCU (n. 1968), Alina TOFAN (n. 1994), Daniela TOMOZEI (n. 1971), Andreea TUCAN (n. 1985), Victoria ȚĂROI (n. 1960), Günther UECKER (n. 1930), Adriana VASILE (n. 1976), Simona VASILIU CHINTILĂ (1928 – 2009), Alina VODĂ (n. 1948), Nihal WAHBY.


Castelul Cantacuzino a fost deschis spre vizitare în anul 2010, iar în 2015 a fost inaugurată Galeria de Artă, prima expoziţie fiind dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat lucrări de grafică ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale artiştilor Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache și ale Societăţii Artiştilor Figurativi din România. Centenarul Marii Uniri a fost celebrat cu o mare expoziție de sculptură, cuprinzând 100 de sculptori români, iar apoi atenția s-a îndreptat spre un secol de artă feminină, reprezentat prin 110 artiste din România. Expozițiile de artă de la Castelul Cantacuzino au reușit, în doar 5 ani, să atragă atenția a sute de mii de vizitatori din întreaga lume.


ENG

Books & Arts: The Art of Reading at the Cantacuzino Castle


BOOKS & ARTS: The Art of Reading

@ Castelul Cantacuzino, Bușteni

4 October 2019 – 30 March 2020

Official opening event: Friday, October 4, 2019, 13:00

Curator: Alexandra Ardelean


Out of love for books and encouraged by the law project "Year of the Book" in Romania, the Art Gallery of the Cantacuzino Castle brings a new exhibition this fall, "BOOKS & ARTS". Artworks inspired by books, book-as-object, readers immortalized by artists' brushes, artistic representations of well-known stories and folk tales, but also a surprise in the technological field - all waiting to inspire you between October 4, 2019 - March 30, 2020.


The opening event will take place Friday, October 4, 13:00.


The exhibition was organized by the Cantacuzino Castle Art Gallery, and the artworks come from the National Museum of Romanian Literature in Bucharest (being artworks that participated in The Biennial of Bibliophile Books and Artists' Books, 1st edition, Bucharest, January 15th – March 31st, 2018), artworks selected following a portfolio competition (with the aim of promoting contemporary artists) organized by the Castle’s Art Gallery, artworks from the Renaissance Art Gallery, but also from private collectors and artists. The collections from which the works come are: Gheorghe Burtea Collection, Matei Chintilă Collection, Daniel Crăciun Collection, Cristian Mareș Collection, Dorin Mihalache Collection, Sorin Mihăilescu Collection, Dodo Niță Collection, Boris Paraschivescu Collection, Puiu K. Patzelt Collection, Florica and Vasile Petrovici Collection, George Șerban Collection, Armand Voicu Collection.


The exhibition "BOOKS & ARTS" highlights the spiritual connection between people and books, through the artist’s power to translate it into a visual environment, but at the same time reminds one of the importance of books for knowledge. It encourages keeping books as close as possible to the soul, as it always is with dear friends, thus launching an invitation to join reading by the readers surprised on the canvas. The stories are displayed in a unique and subjective manner, proving they remain an endless source of inspiration. The still-lives in the exhibition abound with books, demonstrating how the presence of these objects, even with a decorative role, assures one that he or she has and escape and an answer always at hand. Some of the artworks in the exhibition show how the Book transforms and adapts to the present, constantly trying to stay current in the technological age.


Visual arts meet at the Castle to present the art of reading in the most varied mediums of artistic expression: painting, graphics, sculpture and installation. You will find all these in the gallery rooms, while the guide will take you through a captivating journey into the world of books, told through works of art.


The artists inspired by the Book presented by their works in the exhibition BOOKS & ARTS are:

Arina AILINCĂI (b. 1946), Aurel Ștefan ALEXANDRESCU (b. 1948), Daniela ANDREI, Teodor ARGHIR (b. 1978), Ana Maria ARICIU, Valentin BABAN (b. 1950), Luiza Daniela BARBU (b. 1993), Vlad BASARAB (b. 1977), Florin BÂRZĂ (b. 1956), Ion BIȚAN (1924 – 1997), Marijana BIȚULESCU (b. 1954), Margarita BODAREV (b. 1989), Victor BRAUNER (1903 – 1966), Andana CĂLINESCU (b. 1947), Ștefan CÂLȚIA (b. 1942), Spiru CHINTILĂ (1921 – 1985), Petre CHIREA (b. 1959), Aurelia CHIRU (b. 1980), Ioana CIUȘTEA (b. 1992), Claudiu COJOCARU, Mariana CONSTANTINESCU (b. 1957), Bogdana CONTRAȘ (b. 1977), Eugen CRĂCIUN (1922 – 2001), Miruna Oana CRĂCIUN (MIRUNISKAYA, n. 1998), Cornelia Victoria DEDU (b. 1942), Adina DOGARU (b. 1970), Timotei DROB (b. 1986), Eveline DUBINĂ, Emil Cassian DUMITRAȘ (b. 1983), Matei ENRIC (b. 1978), Dan ERCEANU (b. 1943), Emma ERSEK (b. 1979), Daniela FRUMUȘEANU (b. 1961), Florin GHERGU (b. 1971), Cornelia GHERLAN (b. 1960), Georgiana GHIDERSA (b. 1993), Vasile GRIGORE (1935 – 2012), Darius HULEA (b. 1987), Ana ILIUȚ (1913 – 1991), Eugen IONESCU (1909 – 1994), Eugen Vasile IOVAN (b. 1971), Maria JARDA (b. 1981), Alexandru JOIȚA (b. 2003), Nadine KSEIBI (b. 1995), Cezar LĂZĂRESCU (b. 1969), Rodica LOMNĂŞAN (b. 1965), Joanne R. LUONGO (b. 1958), Nicolae LUPU (b. 1961), Puiu MANU (b. 1928), Gabriel MARIAN (b. 1972), Ecaterina MĂRGHIDAN (b. 1980), Gabriela NĂFTĂNĂILĂ LEVENŢU, Costin NEAMȚU (b. 1939), Dana NECHITA (b. 1962), Ioana NICOARĂ (b. 1990), Andreea OLTEANU (b. 1991), Răzvan OMOTĂ (b. 1995), Maria OPREA, Măriuca OTETELEŞANU (b. 1948), Diana OȚET (b. 1987), Iulia PANĂ (b. 1965), Rodica PANDELE (1924 – 2008), Andrei Alecsandru PANTEA (b. 1992), Valter PARASCHIVESCU (b. 1959), Dorina PĂDINEANU (b. 1948), Ionela POP (b. 1981), Claudia POPESCU (b. 1960), Ion POPESCU NEGRENI (1907 – 2001), Cătălin PRECUP (b. 1981), Teo RĂDULESCU (b. 1989), Alma REDLINGER (1924 – 2017), Gabriela RICŞAN (b. 1951), Alina ROȘCA (1960 – 1991), Livia RUSZ (b. 1930), Liviu-Adrian SANDU (b. 1968), Alfred SCHUPLER (b. 1970), Rudolf SCHWEITZER-CUMPĂNA (1886 – 1975), Oana SFETCU (b. 1971), Ion STATE (1937 – 1977), Iuliana SUCIU, Denis ȘERBAN CERNAT (DENA Artist, n. 1990), Rocsana ŞOLDEA (b. 1955), Marga ȘTEFĂNESCU (1913 – 2015), Iris Bianca TEODORESCU (b. 1968), Alina TOFAN (b. 1994), Daniela TOMOZEI (b. 1971), Andreea TUCAN (b. 1985), Victoria ȚĂROI (b. 1960), Günther UECKER (b. 1930), Adriana VASILE (b. 1976), Simona VASILIU CHINTILĂ (1928 – 2009), Alina VODĂ (b. 1948), Nihal WAHBY.


The Cantacuzino Castle was opened for visitors in 2010, and in 2015 the Art Gallery was inaugurated, the first exhibition being dedicated to the Spanish painter Salvador Dali. Following were graphic works by the artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, as well as contemporary art exhibitions with artworks by the artists Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache and the Society of Figurative Artists from Romania. The centenary of the Great Union was celebrated with a large sculpture exhibition, comprising 100 Romanian sculptors, and then the attention turned to a century of feminine art, represented by 110 Romanian artists. The art exhibitions at the Cantacuzino Castle have managed, in just 5 years, to attract the attention of hundreds of thousands of visitors from all over the world.

Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page