top of page

Noutăți

CONCURS de PROIECTE Parc de Sculptură la Castelul Cantacuzino / SCULPTURE PARK

RO


Castelul Cantacuzino din Bușteni organizează un concurs de portofolii pentru noul său proiect: un parc permanent de sculptură, în jurul Castelului.


După marele success al expoziției de sculptură a anului 2018, o adevărată sărbătorire a Centenarului Marii Uniri în care am avut peste 115.000 de vizitatori în doar 8 luni, am decis să transformăm cele 6 hectare de Parc din jurul Castelului Cantacuzino într-o Oază de Artă. Această inițiativă pornește din dorința de a promova arta contemporană și de a oferi vizitatorilor o experiență completă la Castel: istoria unei mari familii, o priveliște unică, preparate din delicioasa gastronomie franțuzească și artă minunată atât în Galeria de Artă, cât și în generosul spațiu din jurul Castelului.


Castelul oferă sculptorilor șansa de a-și expune lucrări de artă în fața unui număr de peste 200.000 de vizitatori anual, bucurându-se astfel de o promovare largă atât în rândul publicului, cât și în mediul online.


Artiștii sunt invitați să participe la acest concurs cu un portofoliu care să cuprindă sculpturi sau instalații de dimensiuni medii și mari, potrivite pentru expunerea la elemente.


Portofoliile pot fi trimise la adresa art@zamora-estate.comsau office@cantacuzinocastle.comprin transfer sau pot fi expediate la Castelul Cantacuzino din Bușteni (strada Zamorei, nr. 1, Bușteni, jud. Prahova, 105500, către Alexandra Ardelean) până la data de 15 Aprilie 2019. Menționăm că vom oferi prioritate în alegerea lucrărilor în ordinea în care sunt primite.


Portofoliul trebuie să conțină un CV complet al artistului, o listă cu expozițiile precedente la care a participat, fotografii ale sculpturilor din diverse unghiuri, greutate, dimensiuni, un text de prezentare a lucrărilor, o prezentare a artistului și date de contact. În cazul în care sculpturile sau instalațiile au nevoie de asamblare, artiștii sunt rugați să ofere instrucțiuni clare ori să aibă disponibilitatea de a le asambla ei înșiși în Parcul de Sculptură.


Acest concurs este deschis pentru toți artiștii români și galeriști care activează în sectorul artistic prin sculptură. Castelul Cantacuzino va asigura transportul lucrărilor, asigurare pe perioada șederii și instalarea lucrărilor în spațiul expozițional.


Un juriu va alege un număr considerabil de lucrări ce vor fi expuse în Parcul de Sculptură de la Castelul Cantacuzino, pe o perioadă nedeterminată de timp sau pe o perioadă stabilită de comun acord.


Castelul Cantacuzino din Bușteni, construit între anii 1901 și 1911 de Prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino, a fost deschis publicului pentru vizitare începând cu 2010. Castelul Cantacuzino a găzduit unele dintre cele mai impresionate și interesante expoziții din România. Astfel, din 2015, iubitorii de artă s-au putut bucura atât de litografii și gravuri ale celebrilor Salvador Dali, Pablo Picasso, Marc Chagall, Henri Matisse și Toulouse-Lautrec, cât și de lucrări ale unor artiști contemporani români. Galeria de Artă a găzduit și Societatea Artiștilor Figurativi din România înainte de a oferi o incursiune extraordinară în lumea sculpturii românești. 100 de sculptori din întreaga Românie s-au alăturat pentru a marca anul Centenarului. Acum vă prezentăm un sector mai puțin cunoscut și respectat al artei românești cu noua noastră expoziție: WOMEN POWER in ART.


Bușteni, 4 martie 2019

CANTACUZINO CASTLE ART GALLERY

Administrator Art Director

Kurt Neuschitzer Alexandra Ardelean

ENG

Cantacuzino Castle in Bușteni organizes a new Call for Art for its newest project: a permanent Sculpture Park surrounding the Castle.


After the tremendous success of the sculpture exhibition of 2018, a true celebration of the Grand Union Centennial with more than 115.000 visitors in only 8 months, we decided to transform the 6 ha Park surrounding the CANTACUZINO CASTLE into an Art Oasis. This initiative begins out of a desire to promote contemporary art and to offer its visitors a complete experience of the Castle: the history of a great family, a unique view, dishes from the delicious French cuisine and wonderful works of art both in the Art Gallery and in the generous outdoors space.


The Castle offers the chance for sculptors to expose their art in front of more than 200.000 visitors annually, enjoying a large promotion in front of the public, as well as online.


Artists are invited to participate in this contest with a portfolio that contains images of medium or large sculptures or installations, suitable for exposure to the elements.


The portfolios can be sent at art@zamora-estate.comor office@cantacuzinocastle.comvia transfer or by post or courier at Cantacuzino Castle in Bușteni (str. Zamorei, nr. 1, Bușteni, jud. Prahova, 105500, to Alexandra Ardelean) until 15th of April 2019. We also mention that priority in choosing the artworks will be given in the same order as they are received.


The portfolio needs to contain a complete CV of the artist, a list of previous exhibitions, photographs of the sculptures from various angles, weight, dimensions, a presentation text for the artworks, a presentation of the artist and contact information. If the sculptures or installations require assemblage, the artists are asked to offer clear instructions or to have the availability to assemble the works themselves in the Sculpture Park.


This contest is opened for all Romanian Artists and Gallerists active in the Art and Sculptural sector. The Cantacuzino Castle offers the transportation of the artworks, an insurance during their stay here and installment in the exposing space.


A jury will select a considerable number of sculptures which will be exposed in the SCULPTURE PARK at the CANTACUZINO CASTLE, for an indefinite period of time or for a mutually agreed period.


Cantacuzino Castle in Bușteni, built between 1901 and 1911 by Prince Gheorghe Grigore Cantacuzino, has been opened to the public for visitation since 2010. The Castle has hosted some of the most impressive and interesting exhibitions in Romania. Since 2015, art lovers could enjoy lithographs and engravings by the famous Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse and Toulouse-Lautrec, as well as artworks by contemporary Romanian artists. The Art Gallery has hosted the Society of Romanian Figurative Artists before offering a huge insight into the Romanian sculpture world. 100 Sculptors from all over Romania joined together in order to mark the Centennial year and exhibit about 170 Artworks. Currently we are presenting a lesser-respected Romanian art sector with our new exhibition: WOMEN POWER in ART.

Bușteni, 4th of March 2019

CANTACUZINO CASTLE ART GALLERY

Administrator Art Director

Kurt Neuschitzer Alexandra Ardelean

Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page