Noutăți

ANDREI GAMARȚ - EXPOZIȚIE DE ARTĂ CONTEMPORANĂ la Castelul Cantacuzino/ ANDREI GAMARȚ - CONTEMPORATY


RO


Expuse, lucrările sunt ca un puzzle sau ca un poem- Andrei Gamarț, expoziție de pictură contemporanăGaleria de Artă a Castelului Cantacuzino deschide, sâmbătă, 21 ianuarie, cea de-a cincea expoziție, simezele galeriei urmând să găzduiască 21 de lucrări ale pictorului contemporan Andrei Gamarț.


Astfel, între 21 ianuarie și 10 martie, iubitorii de artă vom putea păstrunde în lumea artistului și vor admira lucrări din cele 4 expoziții ale pictorului Andrei Gamarț: "Eroarea e la baza creației", "2013. Materie/ memorie/ remembering", "2014. Memorie pură" și "2016. Mirror for the full moon".


"Ca să înțeleg mai bine procesul, trebuie ca <<eu>> să părăsesc (pe cât se poate) zona a <<subiectului>> care observă, simte și judecă, și să cad în derizoriul <<obiectului>>. Trebuie să devii o imagine. Nici existență, nici opusul ei. Doar sugestie. Poate de asta câteva lucrări din serie sunt foarte personale, prezența subiectului fiind doar anunțată în lucruri (cum e în lucrarea <<Vizita>>- camera unde stau).


În același fel, întunericul anunță lumina. Un experiment sociologic realizat prin anii '60-'70, a demonstrat că un reper într-un spațiu străin poate crea un comportament de grup. Un grup de oameni a fost izolat într-o cameră întunecată. Ulterior, s-a aprins un punct luminos în încăpere și toți participanții la experiment s-au îndreptat spre sursa de lumină. În sensul acesta, pictura nu mai e doar un obiect spre care îți îndrepți atenția, e mai degrabă o relație, în care te angajezi. E ca și cum te-ar aborda un necunoscut pe stradă, un necunoscut cu o oglindă. De asta mizez mult pe un caracter relațional al creației (vezi David White). Fiindcă o relație îl poate schimba pe individ, e ca și cum i-ai deplasa mai întâi centrul de greutate, făcându-l instabil și vulnerabil, ca mai apoi să-și regăsească singur din nou stabilitatea și forța.


Expuse, lucrările sunt ca un puzzle, sau dacă vrei – ca un poem. Fiecare imagine atinge un anume punct sensibil, modelând o experiență autonomă. Cumulate fiind, aceste experiențe ar trebui să formeze o stare de ansamblu, o propoziție. Lucrarea trebuie să rămână neterminată. Să lași celuilalt libertatea de a-i găsi continuarea dorită", povestește Andrei Gamarț.


ENG


The exhibited works are like a puzzle or a poem - Andrei Gamarț, contemporary art exhibition


Cantacuzino Castle Art Gallery opens Saturday, January 21, its fifth exhibition and the gallery will host 21 original artworks by contemporary painter Andrei Gamarț.


Thus, between January 21 and March 10, art lovers will be able to enter Andrei Gamarț's world and admire the paintings from his exhibitions: "The error is on the basis of creation", "2013 material / memory / Remembering", " 2014 Pure memory" and "2016 Mirror for the full moon".


"To better understand the process, the <<I>> must leave (wherever possible) the safe confines of being <<the subject>> who observes, feels, and makes judgements, and drop into the ridiculous realm of <<the object>>. You must become an image. Belonging neither to existence nor to its opposite, it belongs to suggestion. Maybe that's why some works in the series are so personal; the presence of the subject is announced solely in objects (like in the piece – the object is the room in which I live).


Darkness announces light in the same way. A sociological study conducted in the 60s and 70s showed that providing people a reference point in an unknown space can create a group behaviour. In this experiment a group of people were isolated in a dark room. A bright spot subsequently appears and all the participants head towards the source of the light. In this sense, the painting is no longer simply an object to which you pay attention; it is rather a relationship in which you engage. It's more like you might approach a stranger in the street, a stranger with a mirror. That's why I rely heavily on the relational character of creation (see David White). A relationship can change the individual – it's how one's center of gravity as a person first shifts – making it unstable and vulnerable, and the later it regains, alone, a stability and strength once again.


The exhibited works are somewhat like a puzzle, or if you prefer - a poem. Each image reaches a certain sensitive point, giving shape to an autonomous experience. Together these experiences should form a sentence of sorts. The work should remain unfinished. Leave others free to continue it as they see fit", says Andrei Gamarț.


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page

SOCIALIZARE/SOCIALISE

  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page

ANGAJĂM !!

AI UN LOC IN ECHIPA NOASTRĂ !

Incepe-ți cariera !      Detalii...

PARTENERI PolyFazer

Charging point 

22kWh

platformă “smart” pentru managementul procesului de încărcare a mașinilor electrice și hibride cu plug-in.

www.polyfazer.ro

CONTACT

Adresă Castelul Cantacuzino

Bușteni, Str. Zamorei, Nr.1, 105500​

Prahova - Romania

+40 722 960 606   -  Rezervari vizita castel

(doar pentru grupuri>20 pers./ bookings castle visit (only for groups higher then 20 pers.)

+40 737 299 464   - Rezervari Restaurant

+40 735 151 318     -  Evenimente / Events

+40 733 50 15 75   - Relatii publice presa            

                                   Public relations press

+40 372 255 428   - Fax

 

Email:  office@cantacuzinocastle.ro

ATENȚIE !!în zilele menționate în calendarul de evenimente, castelul este închis spre vizitare. Vezi calendar

ATENTION!!​ On the days mentioned in events calendar, the castle is closed for visiting. See calendar

PROGRAM vizitare / VISITING program

LUNI - DUMINICĂ 10.00 - 19.00

ultima intrare la 18.05/35

MONDAY - SUNDAY 10.00 - 19.00

latest entrance at 18.05/35

 

Intrarea se face din ora in ora respectiv:

Pentru vizitare castel sau pachetul castel+expozitie: 

Entry is made every hour, respectively:

For castle visiting or for the package castle+exhibition:

10.05; 11.05; 12.05; 13.05.; 14.05; 15.05; 16.05; 17.05; 18.05.

Doar pentru vizitare expozitie:

Only for exhibition:

10.35; 11.35; 12.35; 13.35; 14.35; 15.35; 16.35; 17.35; 18.35.

 

Vizitatorii beneficiaza de asistenta cu ghid profesionist in limba romana.

Visitors receive assistance with professional guide in Romanian. For english guiding please call and make a reservation.

Copyright © 2013 Zamora Estate S.R.L..